Maksud Insurans Perjalanan ke Luar Negara dan Kepentingannya

Insurans perjalanan (travel insurance) merupakan satu jenis insurans yang menyediakan perlindungan kewangan dan bantuan kepada individu dan keluarga yang melancong ke luar negara. Insurans perjalanan bertujuan untuk melindungi pelancong daripada kerugian kewangan yang mungkin berlaku.

Dengan mendapatkan insurans perjalanan sebelum melancong, pelancong boleh merasa lebih tenang dan selamat sepanjang perjalanan, serta mengurangkan beban kewangan sekiranya berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini.

Melancong ke luar negara bersama keluarga merupakan satu aktiviti yang sering dilakukan oleh rakyat Malaysia. Oleh itu, insurans perjalanan ke luar negara merupakan satu keperluan penting bagi melindungi diri dan keluarga semasa melancong.

Apakah Itu Insurans Perjalanan?

Insurans perjalanan merupakan satu polisi insurans yang direka khusus untuk melindungi individu dan keluarga semasa melancong ke luar negara. Ia merangkumi pelbagai perlindungan seperti perbelanjaan perubatan kecemasan, pembatalan atau gangguan perjalanan, kehilangan bagasi dan barangan peribadi, kelewatan penerbangan dan banyak lagi.

Insurans perjalanan biasanya ditawarkan oleh syarikat insurans, ejen pelancongan, syarikat penerbangan dan juga bank. Terdapat pelbagai jenis pelan insurans perjalanan yang ditawarkan seperti pelan individu, pelan keluarga dan pelan tahunan. Pelan insurans perjalanan juga berbeza dari segi jumlah perlindungan, tempoh perlindungan dan juga premium yang perlu dibayar.

Menurut data daripada Jabatan Imigresen Malaysia, pada tahun 2019 sahaja, seramai 16.1 juta rakyat Malaysia telah melancong ke luar negara. Walaupun melancong merupakan satu aktiviti yang menyeronokkan, ia juga boleh mendatangkan pelbagai risiko seperti kemalangan, kecemasan perubatan, kehilangan bagasi dan sebagainya.

Kepentingan Insurans Perjalanan

Perlindungan Perubatan Kecemasan

  Salah satu kepentingan utama insurans perjalanan adalah perlindungan perubatan kecemasan. Apabila melancong ke luar negara, kita terdedah kepada pelbagai risiko kesihatan seperti jangkitan penyakit, keracunan makanan, kecederaan akibat kemalangan dan sebagainya. Kos perubatan di luar negara boleh menjadi sangat tinggi, terutamanya di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Jepun dan Eropah.

  Menurut satu kajian yang dijalankan oleh International Travel Insurance Journal pada tahun 2019, kos perubatan kecemasan di Amerika Syarikat boleh mencecah sehingga USD 10,000 (kira-kira RM 41,000) untuk satu lawatan ke hospital. Ini belum lagi termasuk kos pengangkutan perubatan kecemasan seperti ambulans udara yang boleh mencecah sehingga USD 100,000 (kira-kira RM 410,000).

  Dengan insurans perjalanan, kita akan dilindungi sekiranya berlaku sebarang kecemasan perubatan semasa melancong. Insurans perjalanan akan menanggung kos perubatan seperti rawatan hospital, pembedahan kecemasan, ubat-ubatan dan juga kos pengangkutan perubatan kecemasan.

  Perlindungan Pembatalan atau Gangguan Perjalanan

   Pembatalan atau gangguan perjalanan merupakan satu lagi risiko yang sering dihadapi oleh pelancong. Ia boleh berlaku disebabkan oleh pelbagai faktor seperti bencana alam, mogok, keadaan cuaca yang teruk dan juga kecemasan perubatan. Pembatalan atau gangguan perjalanan boleh menyebabkan kerugian kewangan yang besar, terutamanya jika melibatkan tempahan penerbangan, penginapan dan juga pakej pelancongan.

   Menurut satu kajian yang dijalankan oleh Allianz Global Assistance pada tahun 2019, purata kerugian kewangan akibat pembatalan atau gangguan perjalanan adalah sebanyak USD 1,500 (kira-kira RM 6,100) bagi setiap pelancong. Ini belum lagi termasuk kos tambahan seperti penginapan alternatif, makanan dan juga pengangkutan.

   Dengan insurans perjalanan, kita akan dilindungi sekiranya berlaku sebarang pembatalan atau gangguan perjalanan yang tidak dijangka. Insurans perjalanan akan membayar balik kos yang telah dibelanjakan seperti tempahan penerbangan, penginapan dan juga pakej pelancongan. Sebagai contoh, sekiranya kita membatalkan perjalanan atas sebab kecemasan perubatan, sebahagian besar, jika tidak semua, kos yang telah kita bayar akan diganti oleh polisi insurans perjalanan.

   Perlindungan Kehilangan Bagasi dan Barangan Peribadi

    Kehilangan bagasi dan barangan peribadi merupakan satu lagi masalah yang sering dihadapi oleh pelancong. Ia boleh berlaku disebabkan oleh kecurian, kecuaian atau juga kerosakan semasa dalam transit. Kehilangan bagasi dan barangan peribadi boleh menyebabkan kesulitan dan juga kerugian kewangan kepada pelancong.

    Menurut satu kajian yang dijalankan oleh SITA (Specialist in Air Transport Communications and IT) pada tahun 2019, sejumlah 21.6 juta beg telah dilaporkan hilang, ditangguhkan atau rosak oleh syarikat penerbangan di seluruh dunia pada tahun 2018. Ini bersamaan dengan 5.69 beg bagi setiap 1,000 penumpang.

    Dengan insurans perjalanan, kita akan dilindungi sekiranya berlaku sebarang kehilangan atau kerosakan bagasi dan barangan peribadi semasa dalam perjalanan. Insurans perjalanan akan membayar ganti rugi mengikut had yang ditetapkan dalam polisi. Sebagai contoh, sekiranya bagasi kita hilang semasa dalam transit dan tidak dapat dikesan, insurans perjalanan akan membayar jumlah tertentu sebagai ganti rugi mengikut nilai barangan yang hilang.

    Perlindungan Liabiliti Diri

     Liabiliti diri merupakan satu lagi aspek penting yang sering diabaikan oleh pelancong. Ia merujuk kepada tanggungjawab kita terhadap kerosakan atau kecederaan yang disebabkan oleh kita kepada pihak ketiga semasa melancong. Sebagai contoh, sekiranya kita secara tidak sengaja menyebabkan kerosakan kepada harta benda orang lain atau menyebabkan kecederaan kepada seseorang semasa melancong, kita boleh dikenakan tuntutan ganti rugi yang tinggi.

     Dengan insurans perjalanan, kita akan dilindungi daripada tuntutan liabiliti diri sehingga had yang ditetapkan dalam polisi. Ini bermakna sekiranya kita didapati bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kecederaan kepada pihak ketiga, insurans perjalanan akan menanggung kos tuntutan ganti rugi dan juga kos guaman yang berkaitan.

     Perlindungan 24 Jam

      Apabila melancong ke luar negara, kita mungkin menghadapi pelbagai masalah yang tidak dijangka seperti kehilangan pasport, kelewatan penerbangan, bencana alam dan sebagainya. Dalam situasi sebegini, kita memerlukan bantuan dan sokongan segera untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

      Dengan insurans perjalanan, kita akan mempunyai akses kepada perkhidmatan bantuan kecemasan 24 jam yang disediakan oleh syarikat insurans. Ini termasuk bantuan seperti rujukan perubatan, penghantaran ubat-ubatan kecemasan, pengaturan penerbangan alternatif, bantuan kehilangan pasport dan banyak lagi. Perkhidmatan bantuan ini boleh dihubungi melalui talian hotline yang disediakan oleh syarikat insurans pada bila-bila masa, 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

      Manfaat Insurans Perjalanan Bagi Keluarga

      Apabila melancong bersama keluarga, terutamanya dengan anak-anak kecil atau warga emas, kepentingan insurans perjalanan menjadi lebih kritikal. Ini kerana golongan ini lebih terdedah kepada risiko kesihatan dan keselamatan semasa melancong.

      Menurut satu kajian yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2019, seramai 57.1% rakyat Malaysia yang melancong ke luar negara mengalami masalah kesihatan semasa melancong. Masalah kesihatan yang paling kerap dihadapi adalah cirit-birit (28.7%), jangkitan saluran pernafasan atas (24.3%) dan masalah pencernaan (15.7%). Kajian juga mendapati bahawa golongan kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah dan warga emas berumur 60 tahun ke atas lebih cenderung untuk mengalami masalah kesihatan semasa melancong.

      Bagi keluarga yang melancong bersama anak-anak kecil, insurans perjalanan menyediakan perlindungan tambahan seperti penjagaan kanak-kanak sekiranya ibu bapa tidak dapat menjaga anak-anak disebabkan oleh kecemasan perubatan. Selain itu, insurans perjalanan juga menyediakan perlindungan untuk kos perubatan kecemasan kanak-kanak yang boleh menjadi sangat tinggi di luar negara.

      Bagi keluarga yang melancong bersama warga emas pula, insurans perjalanan menyediakan perlindungan tambahan seperti pemindahan perubatan kecemasan balik ke Malaysia sekiranya diperlukan. Ini penting kerana warga emas mempunyai risiko kesihatan yang lebih tinggi dan memerlukan penjagaan perubatan yang lebih rapi.

      Apa Beza Insurans Perjalanan Dan Takaful Perjalanan?

      Insurans perjalanan dan takaful perjalanan merupakan dua jenis perlindungan kewangan yang berbeza dari segi prinsip dan operasi. Insurans perjalanan adalah kontrak antara pelancong dan syarikat insurans, di mana pelancong membayar premium dan syarikat insurans bersetuju untuk membayar ganti rugi sekiranya berlaku kerugian atau kemalangan yang dilindungi.

      Sebaliknya, takaful perjalanan adalah satu konsep perlindungan kewangan yang berasaskan prinsip Syariah, di mana pelancong (peserta) menyumbang sejumlah wang ke dalam dana takaful dan bersetuju untuk saling membantu antara satu sama lain sekiranya berlaku kerugian atau kemalangan.

      Berbeza dengan insurans konvensional, takaful perjalanan tidak melibatkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba (faedah), gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian).

      Insurans Perjalanan Ke Luar Negara Penjawat Awam

      Bagi penjawat awam yang ingin melancong ke luar negara, insurans perjalanan adalah satu keperluan yang penting.

      Menurut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2003, penjawat awam yang melancong ke luar negara untuk urusan persendirian atau lawatan bukan rasmi perlu mendapatkan insurans perjalanan yang komprehensif dengan kos sendiri.

      Apakah Pekeliling Insurans Ke Luar Negara untuk Penjawat Awam?

      Pekeliling berkaitan insurans perjalanan ke luar negara telah dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia untuk memberi panduan kepada penjawat awam mengenai keperluan dan prosedur untuk mendapatkan insurans perjalanan.

      Antara pekeliling yang berkaitan adalah Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2003 yang menyatakan bahawa penjawat awam yang melancong ke luar negara untuk urusan persendirian atau lawatan bukan rasmi perlu mendapatkan insurans perjalanan dengan kos sendiri, manakala bagi urusan rasmi kerajaan, kos insurans perjalanan akan ditanggung oleh kerajaan.

      Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2010 pula menyatakan bahawa penjawat awam yang melancong ke luar negara perlu mengisi borang permohonan insurans perjalanan dan mendapatkan kelulusan daripada Ketua Jabatan sebelum pembelian insurans dibuat. Pastikan borang HRMIS lengkap diisi sebelum melancong ke luar negara.

      Apakah Insurans Perjalanan Ke Luar Negara Terbaik?

      Terdapat banyak syarikat insurans dan takaful yang menawarkan insurans perjalanan ke luar negara di Malaysia.

      Antara syarikat insurans yang popular untuk insurans perjalanan adalah Allianz Travel Insurance, AIG Travel Insurance, AXA Affin Travel Insurance dan Etiqa Travel Insurance. Bagi takaful pula, antara syarikat yang menawarkan pelan perlindungan perjalanan adalah Takaful Malaysia, Etiqa Takaful dan Zurich Takaful.

      Untuk memilih insurans perjalanan atau takaful yang terbaik, anda perlu membandingkan pelbagai faktor seperti jumlah perlindungan, premium, syarat dan pengecualian serta reputasi syarikat insurans atau takaful tersebut.

      Apa Itu Insurans Perjalanan Berkelompok?

      Insurans perjalanan berkelompok adalah satu jenis insurans perjalanan yang dilindungi untuk sekumpulan individu yang melancong bersama-sama, seperti keluarga, rakan sekerja atau kumpulan perniagaan.

      Insurans perjalanan berkelompok biasanya lebih menjimatkan berbanding insurans perjalanan individu kerana premium dikongsi bersama oleh semua ahli kumpulan.

      Namun begitu, syarat dan pengecualian insurans perjalanan berkelompok mungkin berbeza dengan insurans perjalanan individu. Pastikan anda membaca dan memahami terma dan syarat polisi insurans perjalanan berkelompok dengan teliti sebelum membelinya.

      Apakah Contoh Insurans Perjalanan?

      Terdapat pelbagai jenis insurans perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat insurans dan takaful di Malaysia, dengan pelbagai tahap perlindungan dan premium yang berbeza.

      Sebagai contoh, Allianz Travel Care merupakan satu pelan insurans perjalanan yang komprehensif yang menawarkan perlindungan seperti perbelanjaan perubatan sehingga RM 300,000, perlindungan kelewatan dan pembatalan perjalanan sehingga RM 25,000, perlindungan kehilangan bagasi sehingga RM 5,000 dan perlindungan kemalangan diri sehingga RM 300,000.

      AXA Affin TravelSmart pula menawarkan perlindungan seperti perbelanjaan perubatan sehingga RM 500,000, perlindungan pembatalan perjalanan sehingga RM 25,000, perlindungan kehilangan bagasi sehingga RM 7,500 dan perlindungan kemalangan diri sehingga RM 500,000.

      Bagi takaful pula, Takaful Malaysia menawarkan pelan Takaful myClick Travel yang menyediakan perlindungan seperti perbelanjaan perubatan sehingga RM 300,000, perlindungan pembatalan perjalanan sehingga RM 20,000 dan perlindungan kehilangan bagasi sehingga RM 5,000.

      Berapa Harga Insurans Perjalanan?

      Harga atau premium insurans perjalanan bergantung kepada pelbagai faktor seperti destinasi pelancongan, tempoh perjalanan, umur dan tahap perlindungan yang dipilih.

      Sebagai contoh, harga insurans perjalanan ke Singapura untuk tempoh 3 hari mungkin berharga sekitar RM 20 hingga RM 50, manakala harga insurans perjalanan ke Amerika Syarikat untuk tempoh 10 hari mungkin berharga sekitar RM 150 hingga RM 300.

      Harga insurans perjalanan juga mungkin berbeza antara syarikat insurans dan takaful, oleh itu anda disarankan untuk membandingkan harga dan perlindungan yang ditawarkan oleh beberapa syarikat sebelum membuat pembelian. Selain itu, anda juga boleh mendapatkan diskaun atau promosi istimewa untuk insurans perjalanan pada musim perayaan atau musim cuti sekolah.

      Perlukah Travel Insurance untuk Pelancongan Domestik?

      Walaupun insurans perjalanan sering dikaitkan dengan perjalanan ke luar negara, ia juga merupakan satu keperluan yang penting bagi pelancongan domestik. Apabila melancong di dalam negeri, kita masih terdedah kepada pelbagai risiko seperti kemalangan, kecemasan perubatan, pembatalan perjalanan dan kehilangan bagasi.

      Tanpa insurans perjalanan, kita mungkin perlu menanggung kos perubatan atau kerugian kewangan yang tinggi sekiranya berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini. Selain itu, insurans perjalanan domestik juga menyediakan perlindungan tambahan seperti bantuan kecemasan 24 jam, perlindungan kelewatan perjalanan dan pampasan untuk kehilangan dokumen perjalanan.

      Bagaimana Cara Memilih Insurans Perjalanan Yang Sesuai?

      Terdapat beberapa cara untuk membeli insurans perjalanan ke luar negara di Malaysia. Anda boleh membeli insurans perjalanan secara dalam talian melalui laman web syarikat insurans, melalui ejen insurans, pejabat cawangan syarikat insurans atau kaunter syarikat insurans di lapangan terbang.

      Apabila memilih insurans perjalanan, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan yang mencukupi dan sesuai dengan keperluan kita. Antara faktor-faktor tersebut adalah:

      Destinasi pelancongan

      Setiap destinasi pelancongan mempunyai risiko dan keperluan insurans yang berbeza. Sebagai contoh, negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan Jepun memerlukan insurans perjalanan dengan jumlah perlindungan perubatan yang lebih tinggi berbanding negara-negara membangun.

      Tempoh pelancongan

      Insurans perjalanan perlu dilindungi sepanjang tempoh pelancongan, dari hari pertama hingga hari terakhir. Pastikan tempoh perlindungan insurans adalah sepanjang tempoh pelancongan anda.

      Jenis aktiviti yang dirancang

      Sekiranya anda merancang untuk melakukan aktiviti yang berisiko tinggi seperti sukan ekstrem atau aktiviti luar, pastikan insurans perjalanan anda melindungi aktiviti tersebut.

      Tahap perlindungan

      Pastikan tahap perlindungan insurans perjalanan adalah mencukupi untuk keperluan anda. Ini termasuk jumlah perlindungan untuk perubatan kecemasan, pembatalan perjalanan, kehilangan bagasi dan liabiliti diri.

      Syarat dan pengecualian

      Baca dan fahami syarat dan pengecualian polisi insurans perjalanan dengan teliti. Pastikan anda memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan sedar akan pengecualian yang tidak dilindungi oleh polisi insurans.

      Premium

      Bandingkan premium insurans perjalanan daripada pelbagai syarikat insurans untuk mendapatkan polisi yang paling sesuai dengan bajet anda. Namun, jangan menjadikan premium sebagai faktor utama dalam pemilihan insurans perjalanan kerana perlindungan yang mencukupi adalah lebih penting.

       Kesimpulan

       Insurans perjalanan merupakan satu keperluan penting bagi sesiapa sahaja yang melancong ke luar negara, terutamanya bagi keluarga dengan anak-anak kecil dan warga emas. Ia menyediakan perlindungan kewangan dan keselamatan daripada pelbagai risiko yang mungkin dihadapi semasa melancong seperti kecemasan perubatan, pembatalan perjalanan, kehilangan bagasi dan liabiliti diri.

       Dengan insurans perjalanan, kita boleh melancong dengan lebih tenang dan selamat, tanpa perlu risau tentang kos kecemasan yang tidak dijangka. Ia juga membolehkan kita menikmati pengalaman pelancongan dengan lebih sepenuhnya, tanpa perlu risau tentang risiko dan masalah yang mungkin berlaku.

       Oleh itu, sebelum membuat perancangan untuk melancong ke luar negara, pastikan anda mendapatkan insurans perjalanan yang sesuai dengan keperluan dan bajet anda. Jangan menjadikan insurans perjalanan sebagai pilihan terakhir atau diabaikan sama sekali, kerana ia merupakan satu pelaburan yang kecil tetapi sangat penting untuk keselamatan dan kesejahteraan anda dan keluarga semasa melancong.

       Leave a Comment