5 Manfaat Menabung bagi Pelajar

Menabung merupakan amalan kewangan yang penting untuk dipupuk dari usia muda, terutamanya dalam kalangan pelajar. Sebagai pelajar, mempunyai tabiat menabung yang baik bukan sahaja membantu dalam pengurusan kewangan semasa, tetapi juga membina asas yang kukuh untuk masa depan.

Dengan menabung secara konsisten, pelajar dapat belajar nilai wang, disiplin kewangan, dan membuat keputusan kewangan yang bijak. Dalam konteks Malaysia, terdapat pelbagai inisiatif dan program yang diperkenalkan oleh kerajaan dan institusi kewangan untuk menggalakkan tabiat menabung dalam kalangan pelajar.

Kelebihan Menyimpan untuk Pelajar

Memupuk Disiplin Kewangan

Salah satu manfaat utama menabung bagi pelajar adalah ia membantu memupuk disiplin kewangan dari usia muda. Apabila pelajar mula menabung sebahagian daripada pendapatan atau elaun mereka, mereka belajar untuk mengawal keinginan membeli secara impulsif dan memberi keutamaan kepada keperluan berbanding kehendak. Ini merupakan kemahiran penting yang akan memberi manfaat kepada mereka sepanjang hayat.

Menurut tinjauan yang dijalankan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) pada tahun 2021, hanya 28% daripada pelajar institusi pengajian tinggi di Malaysia mempunyai simpanan yang mencukupi untuk menampung perbelanjaan selama tiga bulan. Ini menunjukkan kepentingan untuk pelajar mempunyai disiplin kewangan dan tabiat menabung yang baik.

Pelajar boleh memulakan tabiat menabung dengan menetapkan matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Contohnya, menabung untuk membeli buku rujukan pada akhir semester, atau menyimpan wang untuk membiayai kos pengajian pada masa hadapan. Dengan matlamat yang jelas, pelajar lebih bermotivasi untuk menabung dan berbelanja secara berhemah.

Pengurusan Perbelanjaan

Menabung juga membantu pelajar dalam pengurusan perbelanjaan harian mereka. Dengan menyisihkan sebahagian wang pendapatan atau elaun ke dalam akaun simpanan, pelajar dapat merancang perbelanjaan mereka dengan lebih baik. Ini termasuk mengawal perbelanjaan runcit, makan di luar, dan aktiviti sosial.

Pelajar boleh menggunakan kaedah seperti belanjawan 50/30/20, di mana 50% pendapatan diperuntukkan untuk keperluan asas, 30% untuk kehendak dan hiburan, dan 20% untuk simpanan dan pelaburan. Dengan kaedah ini, pelajar dapat memastikan mereka mempunyai wang yang mencukupi untuk keperluan harian, sambil menabung secara konsisten.

Selain itu, pelajar juga boleh memanfaatkan pelbagai aplikasi dan alat pengurusan kewangan yang tersedia untuk memantau perbelanjaan mereka. Aplikasi seperti Money Lover dan Spendee membolehkan pelajar menjejak perbelanjaan, menetapkan bajet, dan menganalisis corak perbelanjaan mereka. Dengan pemantauan yang berterusan, pelajar dapat mengenal pasti kawasan di mana mereka boleh menjimatkan dan mengoptimumkan perbelanjaan mereka.

Dana Kecemasan

Mempunyai simpanan kecemasan adalah penting bagi pelajar untuk menghadapi perbelanjaan yang tidak dijangka. Dana kecemasan merupakan simpanan yang diperuntukkan khusus untuk situasi kecemasan seperti kemalangan, penyakit, atau kerosakan peralatan pembelajaran seperti komputer riba.

Adalah disarankan untuk pelajar mempunyai simpanan kecemasan yang mencukupi untuk menampung perbelanjaan selama sekurang-kurangnya tiga hingga enam bulan. Jumlah ini mungkin berbeza bergantung pada gaya hidup dan keperluan individu, tetapi ia memberikan penampan kewangan yang mencukupi sekiranya berlaku perkara yang tidak dijangka.

Untuk memulakan dana kecemasan, pelajar boleh menyisihkan sebahagian kecil daripada pendapatan atau elaun mereka setiap bulan. Walaupun jumlahnya kecil, ia akan berkembang dari semasa ke semasa dan memberikan ketenangan fikiran apabila diperlukan.

Peluang Pendidikan dan Pengembangan Diri

Menabung juga membuka peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran atau mengambil kursus pengembangan diri. Dengan mempunyai simpanan, pelajar mempunyai pilihan untuk meneroka minat dan bakat mereka di luar bidang pengajian utama.

Di Malaysia, terdapat pelbagai program dan inisiatif yang menyokong pelajar dalam pengembangan diri dan pendidikan sepanjang hayat. Contohnya, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) menyediakan pinjaman pendidikan untuk pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Pelajar yang mempunyai simpanan boleh menggunakan wang mereka untuk membayar yuran pendaftaran atau kos sara hidup semasa pengajian.

Selain itu, pelajar juga boleh memanfaatkan kursus dalam talian yang ditawarkan oleh platform seperti Coursera, edX, dan OpenLearning untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka. Dengan adanya simpanan, pelajar dapat melanggan kursus berbayar yang menawarkan sijil atau pengiktirafan profesional, yang dapat meningkatkan prospek pekerjaan mereka pada masa hadapan.

Perancangan Kewangan Jangka Panjang

Menabung juga merupakan asas penting dalam perancangan kewangan jangka panjang bagi pelajar. Walaupun pelajar mungkin belum mempunyai komitmen kewangan yang besar, adalah penting untuk mereka memikirkan masa depan dan mula merancang dari sekarang.

Salah satu aspek penting dalam perancangan kewangan jangka panjang adalah simpanan persaraan. Di Malaysia, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) merupakan skim simpanan persaraan utama untuk pekerja dalam sektor swasta. Pelajar yang bekerja secara sambilan atau internship boleh mula menyumbang kepada KWSP untuk memastikan mereka mempunyai simpanan yang mencukupi apabila mencapai usia persaraan.

Selain itu, pelajar juga boleh mempertimbangkan untuk melabur sebahagian daripada simpanan mereka dalam instrumen kewangan seperti unit amanah atau saham. Pelaburan yang bijak dapat membantu pelajar mengembangkan wang mereka dalam jangka panjang dan mencapai matlamat kewangan seperti pemilikan rumah atau pembiayaan perkahwinan pada masa hadapan.

Walau bagaimanapun, adalah penting untuk pelajar mendapatkan pengetahuan dan nasihat yang betul sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Pelajar boleh memanfaatkan sumber pendidikan kewangan yang disediakan oleh institusi seperti BNM, Bursa Malaysia, dan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) untuk meningkatkan literasi kewangan mereka.

Insentif dan Sokongan Kerajaan

Kerajaan Malaysia telah melaksanakan pelbagai inisiatif dan program untuk menggalakkan tabiat menabung dalam kalangan pelajar. Antaranya termasuk:

Skim Galakan Simpanan Pelajar (SGSP)

Program yang diperkenalkan oleh PTPTN untuk menggalakkan pelajar menabung untuk pendidikan tinggi mereka. Di bawah skim ini, kerajaan akan menyumbang RM1 untuk setiap RM10 yang disimpan oleh pelajar, sehingga maksimum RM6,000.

Akaun Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN)

Skim simpanan pendidikan yang ditawarkan oleh PTPTN untuk membantu ibubapa dan pelajar menabung untuk pendidikan tinggi. Simpanan dalam SSPN layak mendapat pelepasan cukai sehingga RM8,000 setahun.

Program Celik Kewangan

Inisiatif yang dilaksanakan oleh BNM untuk meningkatkan literasi kewangan dalam kalangan pelajar. Program ini merangkumi seminar, bengkel, dan pertandingan yang bertujuan untuk mendidik pelajar tentang konsep kewangan asas, termasuk kepentingan menabung.

Kempen “Jom Menabung”

Kempen yang dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menggalakkan tabiat menabung dalam kalangan pelajar sekolah rendah dan menengah. Kempen ini melibatkan aktiviti seperti pertandingan poster, kuiz, dan ceramah untuk meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menabung.

  Inisiatif dan program ini bertujuan untuk mewujudkan persekitaran yang menyokong tabiat menabung dalam kalangan pelajar dan membantu mereka membina asas kewangan yang kukuh untuk masa depan.

  Kesan Positif kepada Masyarakat dan Ekonomi

  Tabiat menabung dalam kalangan pelajar bukan sahaja memberi manfaat kepada individu, tetapi juga mempunyai kesan positif kepada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

  Apabila pelajar mempunyai literasi kewangan yang baik dan tabiat menabung yang mantap, mereka cenderung untuk membuat keputusan kewangan yang lebih bijak dan menjadi lebih berdaya tahan dari segi kewangan. Ini dapat mengurangkan risiko masalah kewangan seperti hutang tidak terkawal atau muflis pada masa hadapan.

  Dari perspektif ekonomi, peningkatan kadar simpanan dalam kalangan pelajar dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Simpanan yang terkumpul boleh digunakan untuk pelaburan dalam sektor-sektor produktif, seperti pendidikan, inovasi, dan pembangunan infrastruktur. Ini dapat mewujudkan kitaran ekonomi yang sihat dan mampan.

  Selain itu, pelajar yang mempunyai tabiat menabung yang baik juga cenderung untuk menjadi pengguna yang lebih beretika dan bertanggungjawab. Mereka lebih cenderung untuk membuat pilihan pembelian yang berinformasi dan mengelakkan diri daripada terlibat dalam aktiviti kewangan yang tidak mampan atau berisiko tinggi. Ini dapat membantu mewujudkan masyarakat yang lebih stabil dan sejahtera dari segi kewangan.

  Menabung merupakan kemahiran hidup yang penting untuk dipupuk dalam kalangan pelajar. Dengan mempunyai tabiat menabung yang baik, pelajar dapat membina asas kewangan yang kukuh, mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang, serta bersedia menghadapi cabaran kewangan yang mendatang.

  Melalui disiplin kewangan, pengurusan perbelanjaan yang bijak, dan perancangan jangka panjang, pelajar dapat memanfaatkan potensi penuh simpanan mereka. Inisiatif dan sokongan daripada kerajaan dan institusi kewangan juga memainkan peranan penting dalam menggalakkan tabiat menabung dalam kalangan pelajar.

  Sebagai pelajar, adalah penting untuk merebut peluang ini dan mula menabung dari sekarang. Dengan pengetahuan, kemahiran, dan sikap yang betul terhadap wang, pelajar dapat membina masa depan kewangan yang cerah dan menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara yang lebih mampan dan sejahtera.

  Leave a Comment