20 Kesan Pengaruh Rakan Sebaya (Positif dan Negatif)

Rakan sebaya merujuk kepada individu yang sama umur atau mempunyai ciri-ciri sosial yang serupa, seperti rakan sekelas atau rakan sepermainan. Pengaruh rakan sebaya ialah kesan yang dibawa oleh rakan sebaya terhadap tingkah laku, sikap, dan pemikiran seseorang individu.

Kekuatan pengaruh rakan sebaya bergantung pada faktor-faktor seperti tahap kematangan emosi, kekuatan ikatan sosial, dan persekitaran keluarga individu tersebut.

Pengaruh Rakan Sebaya

Pengaruh ini boleh bersifat positif, seperti galakan untuk berjaya dalam pelajaran atau penglibatan dalam aktiviti sihat, atau negatif, seperti tekanan untuk mengambil bahagian dalam aktiviti berisiko atau tingkah laku antisosial.

Kesan Positif Pengaruh Rakan Sebaya

Pembentukan Kemahiran Sosial

Interaksi dengan rakan sebaya membolehkan remaja mempelajari kemahiran sosial yang penting, seperti komunikasi, kerjasama, dan empati. Menurut satu kajian yang dijalankan oleh Universiti Malaya pada tahun 2019, 78% daripada remaja Malaysia yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum bersama rakan sebaya menunjukkan peningkatan dalam kemahiran sosial mereka.

Sokongan Emosi

Rakan sebaya boleh menjadi sumber sokongan emosi yang penting, terutamanya semasa menghadapi cabaran atau tekanan. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Kementerian Belia dan Sukan Malaysia pada tahun 2020, 65% daripada remaja Malaysia menyatakan bahawa mereka lebih selesa berkongsi masalah peribadi dengan rakan sebaya berbanding ahli keluarga atau guru.

Peningkatan Prestasi Akademik

Pengaruh rakan sebaya yang positif boleh mendorong remaja untuk berjaya dalam pelajaran. Menurut statistik daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, pada tahun 2021, sekolah-sekolah yang menggalakkan pembelajaran secara berkumpulan dan peer tutoring telah menunjukkan peningkatan sebanyak 15% dalam prestasi akademik pelajar.

Penglibatan dalam Aktiviti Sihat

Rakan sebaya yang terlibat dalam aktiviti sihat seperti sukan, kesenian, dan kerja sukarela boleh mempengaruhi remaja untuk turut serta. Berdasarkan laporan daripada Institut Sukan Negara pada tahun 2022, remaja yang aktif dalam sukan berkumpulan menunjukkan tahap keyakinan diri dan disiplin yang lebih tinggi berbanding mereka yang tidak terlibat.

  Kesan Negatif Pengaruh Rakan Sebaya

  Tekanan Rakan Sebaya (Peer Pressure)

  Tekanan rakan sebaya boleh mendorong remaja untuk terlibat dalam tingkah laku berisiko seperti merokok, pengambilan alkohol, dan penyalahgunaan dadah. Menurut Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK), pada tahun 2023, 40% daripada remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah menyatakan bahawa mereka dipengaruhi oleh rakan sebaya.

  Buli (Bullying)

  Pengaruh rakan sebaya yang negatif boleh menyebabkan remaja terlibat dalam tingkah laku membuli atau menjadi mangsa buli. Berdasarkan statistik daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, pada tahun 2022, sebanyak 25% daripada pelajar sekolah menengah di Malaysia pernah mengalami buli secara fizikal, verbal, atau siber.

  Kemerosotan Prestasi Akademik

  Remaja yang terpengaruh dengan rakan sebaya yang tidak mementingkan pelajaran boleh mengalami kemerosotan prestasi akademik. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Universiti Putra Malaysia pada tahun 2021, 60% daripada pelajar yang gagal dalam peperiksaan SPM menyatakan bahawa mereka lebih mengutamakan aktiviti sosial bersama rakan sebaya berbanding pelajaran.

  Masalah Kesihatan Mental

  Pengaruh negatif rakan sebaya boleh menyumbang kepada masalah kesihatan mental seperti kemurungan, kebimbangan, dan harga diri yang rendah. Menurut laporan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2023, 30% daripada remaja Malaysia mengalami masalah kesihatan mental, dan 45% daripada mereka menyatakan bahawa pengaruh rakan sebaya merupakan salah satu faktor penyumbang.

   Peranan Ibu Bapa dan Sekolah dalam Menangani Pengaruh Negatif

   Komunikasi Terbuka

   Ibu bapa perlu menggalakkan komunikasi terbuka dengan anak-anak mereka untuk memantau pengaruh rakan sebaya. Menurut satu kajian yang dijalankan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2022, remaja yang mempunyai hubungan rapat dengan ibu bapa mereka kurang cenderung untuk terlibat dalam tingkah laku berisiko akibat pengaruh rakan sebaya.

   Program Pencegahan di Sekolah

   Sekolah memainkan peranan penting dalam melaksanakan program pencegahan untuk menangani pengaruh negatif rakan sebaya. Pada tahun 2024, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan modul “Rakan Sebaya Positif” yang akan dilaksanakan di semua sekolah menengah, dengan matlamat untuk menggalakkan interaksi sihat antara pelajar dan mengurangkan tingkah laku berisiko.

   Penglibatan dalam Aktiviti Kokurikulum

   Ibu bapa dan sekolah harus menggalakkan remaja untuk melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum yang sihat, seperti kelab dan persatuan, sukan, dan kesenian. Berdasarkan statistik daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, pada tahun 2023, pelajar yang aktif dalam aktiviti kokurikulum menunjukkan kadar keterlibatan dalam tingkah laku berisiko yang lebih rendah sebanyak 35% berbanding mereka yang tidak terlibat.

   Program Mentor-Mentee

   Pelaksanaan program mentor-mentee di sekolah boleh membantu remaja membentuk hubungan positif dengan rakan sebaya dan orang dewasa yang boleh membimbing mereka. Menurut laporan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2024, sekolah-sekolah yang melaksanakan program mentor-mentee telah menunjukkan penurunan sebanyak 20% dalam kes-kes disiplin yang berkaitan dengan pengaruh negatif rakan sebaya.

   Adakah Pengaruh Rakan Sebaya boleh Menyebabkan Masalah Sosial?

   Ya, pengaruh rakan sebaya boleh menyebabkan masalah gejala sosial di kalangan remaja. Antara gejala sosial yang boleh dikaitkan dengan pengaruh negatif rakan sebaya termasuk:

   1. Penyalahgunaan dadah di mana remaja mungkin terdorong untuk mencuba atau ketagih dadah akibat pengaruh atau tekanan daripada rakan sebaya yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah.
   2. Pengaruh rakan sebaya dapat menyumbang kepada jenayah juvana, aktiviti jenayah dan tingkah laku antisosial seperti mencuri, vandalisme, atau keganasan.
   3. Remaja yang bergaul dengan rakan sebaya yang sering ponteng sekolah mungkin turut mengamalkan tabiat ini, seterusnya menjejaskan prestasi akademik dan masa depan mereka.
   4. Tekanan daripada rakan sebaya untuk terlibat dalam aktiviti seksual atau hubungan seksual tanpa perlindungan boleh meningkatkan risiko kehamilan remaja dan penyakit kelamin.
   5. Remaja yang terdedah kepada rakan sebaya yang mengamalkan tingkah laku membuli atau keganasan mungkin menganggap perbuatan ini sebagai perkara biasa atau cara yang diterima untuk menyelesaikan konflik.
   6. Pengaruh negatif rakan sebaya boleh menyumbang kepada tekanan emosi, kemurungan, dan kebimbangan di kalangan remaja, seterusnya menjejaskan kesejahteraan mental mereka.

   Ibu bapa, sekolah, dan masyarakat perlu mengambil langkah proaktif bagi menangani pengaruh negatif rakan sebaya dan menggalakkan persekitaran sosial yang sihat untuk perkembangan remaja.

   Ini termasuk pendidikan, bimbingan, dan sokongan berterusan untuk membantu remaja membuat keputusan yang bijak dan mengelakkan diri daripada terlibat dalam gejala sosial.

   Leave a Comment