14 Tanggungjawab Suami kepada Isteri Selepas Berkahwin

Perkahwinan merupakan satu ikatan suci yang mengikat dua insan berlainan jantina untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ia bukan sekadar hubungan fizikal semata-mata, tetapi juga melibatkan komitmen untuk memikul tanggungjawab dan amanah yang besar, terutama sekali suami.

Dalam konteks ini, suami memainkan peranan yang amat penting dalam memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan rumahtangga. Oleh itu, setiap suami perlu memahami dan menunaikan tanggungjawab mereka terhadap isteri dengan sebaik mungkin.

Tanggungjawab Suami terhadap Isteri dalam Rumah Tangga

Antara tanggungjawab isteri kepada suami ialah taat dan patuh suruhan pada suami serta berhias diri. Berikut pula ialah tanggungjawab suami kepada isteri:

1. Memberi Nafkah Bulanan

  Tanggungjawab utama seorang suami adalah menyediakan nafkah bulanan kepada isterinya. Nafkah ini merangkumi keperluan asas seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan perubatan. Suami perlu memastikan bahawa jumlah nafkah yang diberikan mencukupi untuk menampung keperluan isteri dan anak-anak, serta sesuai dengan taraf hidup dan kemampuan mereka.

  Dalam Islam, pemberian nafkah kepada isteri merupakan kewajipan yang dituntut oleh syarak. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233, “Dan kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.” Ini menunjukkan bahawa suami bertanggungjawab menyediakan keperluan asas isteri, tanpa mengira sama ada isteri bekerja atau tidak.

  Walau bagaimanapun, nafkah bukan sekadar memenuhi keperluan fizikal semata-mata. Ia juga melibatkan sokongan emosi dan kasih sayang. Suami perlu menunjukkan keprihatinan terhadap kesejahteraan isteri, serta memastikan bahawa isteri tidak berasa terbeban atau tertekan dengan tanggungjawab rumahtangga.

  Mereka perlu sentiasa berkomunikasi dengan baik dan mendengar keluhan atau masalah yang dihadapi oleh isteri, serta memberi bantuan dan sokongan yang sewajarnya.

  2. Menyediakan Tempat Tinggal Dan Keperluan Isteri

   Selain nafkah bulanan, suami juga bertanggungjawab menyediakan tempat tinggal yang selesa dan selamat untuk isteri dan anak-anak. Tempat tinggal ini perlu dilengkapi dengan kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik, serta perabot yang mencukupi untuk keselesaan keluarga. Suami perlu memastikan bahawa persekitaran tempat tinggal bersih, teratur, dan kondusif untuk kehidupan berkeluarga.

   Dalam memilih tempat tinggal, suami perlu mengambil kira faktor-faktor seperti lokasi, keselamatan, dan kemudahan awam yang berdekatan seperti sekolah, hospital, dan tempat ibadat. Mereka juga perlu memastikan bahawa tempat tinggal itu sesuai dengan keperluan dan citarasa isteri, serta mampu untuk menanggung kos sewa atau pembiayaan rumah tersebut.

   Selain tempat tinggal, suami juga perlu menyediakan keperluan lain yang diperlukan oleh isteri, seperti peralatan dapur, kelengkapan rumah, dan keperluan peribadi. Mereka perlu memastikan bahawa isteri mempunyai akses kepada kemudahan dan perkhidmatan yang diperlukan, seperti pengangkutan, komunikasi, dan penjagaan kesihatan.

   3. Menggauli Isteri Dengan Baik

    Tanggungjawab suami terhadap isteri bukan sekadar memenuhi keperluan fizikal dan material, tetapi juga melibatkan hubungan intim dan kasih sayang. Suami perlu menggauli isteri dengan baik dan penuh kelembutan, serta memahami keperluan dan keinginan seksual mereka. Mereka juga perlu memastikan kebersihan diri dan menjaga penampilan untuk menarik perhatian isteri.

    Dalam Islam, hubungan seksual antara suami dan isteri merupakan ibadah yang digalakkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, “Dalam jimak (persetubuhan) seseorang daripada kamu itu ada sedekah.” (Hadis Riwayat Muslim).

    Ini menunjukkan bahawa hubungan intim bukan sekadar memenuhi nafsu semata-mata, tetapi juga membawa ganjaran pahala jika dilakukan dengan niat yang betul dan cara yang dibenarkan oleh syarak.

    Walau bagaimanapun, suami perlu menggauli isteri dengan penuh hemah dan bertanggungjawab. Mereka tidak boleh memaksa isteri untuk melakukan hubungan seksual jika isteri tidak bersedia atau tidak selesa, atau dalam keadaan yang boleh memudaratkan kesihatan isteri seperti ketika haid, nifas, atau sakit.

    Suami juga perlu memastikan kepuasan seksual bersama dan tidak mengabaikan keperluan isteri dalam hubungan intim tersebut.

    4. Mendidik Isteri

     Tanggungjawab suami bukan sahaja memberi nafkah fizikal, tetapi juga melibatkan pembangunan rohani dan intelektual isteri. Suami perlu mendidik dan membimbing isteri dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan.

     Mereka perlu menggalakkan isteri untuk menuntut ilmu, menghadiri majlis ilmu, dan membaca bahan-bahan yang bermanfaat untuk meningkatkan kefahaman dan amalan agama.

     Dalam mendidik isteri, suami perlu menggunakan pendekatan yang lembut dan penuh hikmah. Mereka perlu menyampaikan nasihat dan teguran dengan cara yang baik, serta mengelakkan perkataan yang kasar atau menyakitkan hati. Suami juga perlu menjadi contoh tauladan yang baik dalam amalan agama dan akhlak mulia, serta konsisten dalam melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai ketua keluarga.

     Selain ilmu agama, suami juga perlu mendorong isteri untuk mempertingkatkan kemahiran dan potensi diri dalam bidang-bidang lain seperti pendidikan, kerjaya, dan kemahiran hidup. Mereka boleh memberi sokongan moral dan kewangan untuk isteri melanjutkan pelajaran, menghadiri kursus-kursus kemahiran, atau memulakan perniagaan sendiri. Ini bukan sahaja dapat membantu isteri mencapai kepuasan diri, tetapi juga menyumbang kepada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

     5. Menyantuni Dan Menghormati Isteri

      Suami perlu melayan isteri dengan penuh adab dan hormat, serta menganggap mereka sebagai rakan kongsi dalam kehidupan berumahtangga.

      Mereka perlu mengiktiraf peranan dan sumbangan isteri dalam menguruskan hal ehwal rumahtangga dan membesarkan anak-anak, serta menghargai pandangan dan pendapat mereka dalam membuat keputusan bersama.

      Dalam berkomunikasi dengan isteri, suami perlu menggunakan bahasa yang lembut dan sopan, serta mengelakkan perkataan yang kesat atau menghina.

      Mereka juga perlu mendengar dan memahami masalah atau keluhan yang dihadapi oleh isteri, serta memberi sokongan dan bantuan yang sewajarnya. Suami perlu bersikap terbuka dan jujur dalam berkongsi perasaan dan masalah dengan isteri, serta mewujudkan suasana saling percaya dan hormat-menghormati antara satu sama lain.

      Suami juga perlu menghormati hak dan privasi isteri, serta tidak memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak atau prinsip mereka.

      Mereka perlu memberi ruang dan masa untuk isteri melakukan aktiviti atau hobi yang diminati, serta tidak terlalu mengongkong atau mengawal pergerakan mereka selagi mana ia tidak melanggar batas-batas syarak.

      6. Menggembirakan Hati Dan Menjaga Perasaan Isteri

       Suami bertanggungjawab untuk menggembirakan hati dan menjaga perasaan isteri, serta memastikan kesejahteraan emosi mereka. Mereka perlu peka terhadap mood dan perasaan isteri, serta berusaha untuk memahami dan memenuhi keperluan emosi mereka.

       Suami perlu menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada isteri, serta meluangkan masa berkualiti bersama mereka.

       Antara cara untuk menggembirakan hati isteri ialah dengan memberikan hadiah atau kejutan kecil pada ocasinion tertentu seperti hari lahir, ulang tahun perkahwinan, atau apabila mencapai sesuatu kejayaan.

       Suami juga boleh mengajak isteri untuk keluar makan, menonton wayang, atau melancong bersama sebagai usaha untuk mengeratkan hubungan dan menikmati masa bersama.

       Suami juga perlu menjaga perasaan isteri dengan mengelakkan perbuatan atau perkataan yang boleh menyinggung atau merendahkan mereka.

       Mereka perlu berhati-hati dalam bergurau atau berseloroh dengan isteri, serta tidak membandingkan mereka dengan wanita lain atau menceritakan keburukan mereka kepada orang lain.

       Sekiranya berlaku perselisihan atau pertelingkahan, suami perlu menyelesaikannya dengan cara yang baik dan bijaksana, serta bersedia untuk memohon maaf dan memaafkan.

       7. Menjaga Maruah Dan Aib Isteri

        Tanggungjawab terakhir tetapi tidak kurang pentingnya ialah menjaga maruah dan aib isteri. Suami perlu melindungi kehormatan dan kerahsiaan isteri, serta tidak mendedahkan perkara-perkara yang boleh menjatuhkan maruah atau mendatangkan aib kepada mereka.

        Mereka perlu menjaga batas-batas aurat dan pergaulan isteri, serta memastikan mereka berpakaian dan bertingkah laku dengan cara yang sopan dan tidak menjolok mata.

        Suami juga perlu menjaga kerahsiaan hal ehwal rumahtangga dan tidak menceritakan keburukan atau kelemahan isteri kepada orang lain, terutamanya dalam perkara-perkara yang bersifat peribadi dan intim.

        Mereka perlu menganggap isteri sebagai amanah Allah yang perlu dijaga dan dilindungi, serta tidak menganiaya atau mengkhianati kepercayaan mereka.

        Sekiranya isteri melakukan kesalahan atau kesilapan, suami perlu menanganinya dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmah. Mereka perlu menasihati isteri secara berhemah tanpa mengherdik atau menghina mereka di hadapan orang lain. Suami juga perlu memberi peluang dan sokongan kepada isteri untuk memperbaiki diri dan bertaubat, serta memaafkan kesalahan mereka dengan hati yang ikhlas.

        8. Menjaga Keselamatan Isteri

         Tanggungjawab suami dalam menjaga keselamatan isteri meliputi aspek fizikal dan emosi. Dari segi keselamatan fizikal, suami perlu memastikan bahawa persekitaran rumah selamat dan bebas daripada sebarang bahaya seperti kebakaran, kebocoran gas, atau kerosakan elektrik.

         Mereka juga perlu mengambil langkah berjaga-jaga seperti memasang sistem keselamatan atau mengunci pintu dan tingkap untuk mengelakkan pencerobohan atau kecurian.

         Apabila berada di luar rumah, suami perlu menjaga isteri daripada sebarang ancaman seperti gangguan seksual, ragut, atau kemalangan jalan raya.

         Mereka perlu memastikan isteri memakai pakaian yang sesuai dan tidak menjolok mata, serta mengelakkan daripada pergi ke tempat-tempat yang berisiko tinggi atau pada waktu yang tidak sesuai.

         Sekiranya isteri perlu berpergian seorang diri, suami perlu memastikan mereka mempunyai cara untuk menghubungi bantuan sekiranya berlaku kecemasan.

         Dari segi keselamatan emosi pula, suami perlu melindungi isteri daripada sebarang bentuk penderaan atau penganiayaan, sama ada secara verbal, fizikal, atau seksual.

         Mereka tidak boleh menghina, merendahkan, atau menyakiti perasaan isteri dengan perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai. Sebaliknya, suami perlu mewujudkan persekitaran rumahtangga yang harmoni, saling menghormati dan menyokong antara satu sama lain.

         9. Bersabar dan Bertolak Ansur

          Sikap sabar dan bertolak ansur merupakan kunci kepada keharmonian dan kestabilan rumahtangga. Dalam menjalani kehidupan berumahtangga, pastinya akan timbul pelbagai cabaran dan ujian yang memerlukan kesabaran dan tolak ansur daripada kedua-dua pihak suami dan isteri. Sebagai ketua keluarga, suami perlu menunjukkan contoh yang baik dalam mengamalkan sifat-sifat ini.

          Apabila berhadapan dengan kerenah atau kekurangan isteri, suami perlu bersabar dan tidak bertindak secara terburu-buru atau di luar kawalan. Mereka perlu memahami bahawa setiap individu mempunyai kelemahan dan kesilapan masing-masing, dan tidak ada sesiapa yang sempurna. Oleh itu, suami perlu belajar untuk menerima kelemahan isteri dan membantu mereka untuk memperbaiki diri secara beransur-ansur.

          Tolak ansur juga penting dalam menyelesaikan perselisihan atau perbezaan pendapat dengan isteri. Suami perlu mengelakkan diri daripada bertindak secara egoistik atau memaksakan kehendak mereka ke atas isteri. Sebaliknya, mereka perlu bersedia untuk berkompromi dan mencari jalan penyelesaian yang saksama dan dipersetujui bersama. Ini memerlukan sikap yang terbuka, sedia mendengar, dan menghormati pandangan isteri.

          Walau bagaimanapun, kesabaran dan tolak ansur bukan bermakna suami perlu berkompromi dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan syarak atau memudaratkan keluarga. Mereka perlu tegas dalam menegakkan prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai murni dalam rumahtangga, serta berusaha untuk membimbing isteri ke arah kebaikan dengan cara yang bijaksana dan penuh hikmah.

          10. Meringankan Beban Isteri

           Walaupun menguruskan hal ehwal rumahtangga secara tradisinya dianggap sebagai peranan utama isteri, namun suami juga perlu memainkan peranan dalam meringankan beban mereka.

           Ini selaras dengan prinsip kerjasama dan tolong-menolong dalam kehidupan berumahtangga, seperti yang dinyatakan dalam surah at-Tawbah ayat 71, “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.”

           Antara cara suami boleh meringankan beban isteri termasuk:

           Berkongsi tugas rumahtangga

           Suami boleh membantu isteri dalam melakukan tugas-tugas rumah seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, atau menjaga anak. Ini bukan sahaja dapat mengurangkan beban fizikal isteri, tetapi juga menunjukkan sokongan dan penghargaan terhadap sumbangan mereka dalam menguruskan rumahtangga.

           Memberi sokongan emosi

           Suami perlu memberi sokongan emosi kepada isteri, terutamanya apabila mereka berasa tertekan atau menghadapi cabaran dalam menguruskan rumahtangga. Mereka boleh mendengar luahan perasaan isteri, memberikan kata-kata semangat, atau menawarkan bantuan praktikal untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

           Menyediakan orang gaji

           Jika mampu, suami boleh mengupah pembantu rumah atau pengasuh anak untuk meringankan beban isteri. Ini terutamanya penting bagi keluarga yang mempunyai anak kecil atau isteri yang bekerja di luar rumah.

           Menghargai sumbangan isteri

           Suami perlu menghargai dan mengiktiraf sumbangan isteri dalam menguruskan rumahtangga, walaupun ia tidak dibayar secara kewangan. Mereka boleh memuji usaha dan pencapaian isteri, serta menunjukkan penghargaan melalui hadiah atau kata-kata yang positif dan membina.

           Dalam meringankan beban isteri, suami juga perlu bersikap fleksibel dan bersedia untuk menyesuaikan diri dengan keperluan dan keadaan semasa.

           Contohnya, jika isteri sakit atau mengandung, suami perlu mengambil alih lebih banyak tanggungjawab rumahtangga untuk membolehkan isteri berehat dan pulih dengan secukupnya.

           Mereka juga perlu bersedia untuk mengorbankan sebahagian masa dan keselesaan peribadi demi kesejahteraan isteri dan keluarga secara keseluruhan.

           11. Menjadi Pendengar yang Baik

            Salah satu tanggungjawab penting suami adalah untuk menjadi pendengar yang baik bagi isterinya. Ini melibatkan kesediaan untuk mendengar luahan perasaan, masalah, atau pendapat isteri dengan penuh perhatian dan empati. Apabila isteri berkongsi sesuatu, suami perlu memberikan tumpuan sepenuhnya dan mengelakkan diri daripada melakukan aktiviti lain yang boleh mengganggu perhatian mereka.

            Mendengar dengan baik bukan sekadar mendengar perkataan yang diujarkan, tetapi juga memahami maksud dan perasaan di sebalik perkataan tersebut. Suami perlu menunjukkan bahawa mereka memahami dan menghargai perspektif isteri, walaupun mungkin berbeza dengan pandangan mereka sendiri.

            Mereka juga perlu mengelakkan diri daripada menghakimi, mengkritik, atau memintas percakapan isteri, kerana ini boleh menjejaskan rasa percaya dan keterbukaan dalam komunikasi.

            Sebaliknya, suami perlu memberikan maklum balas yang membina dan menyokong, seperti mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut, menyatakan rasa empati terhadap situasi yang dihadapi isteri, atau menawarkan bantuan praktikal jika diperlukan.

            Mereka juga boleh berkongsi pandangan atau nasihat mereka sendiri, tetapi perlu dilakukan dengan cara yang lembut dan tidak menghakimi.

            Dengan menjadi pendengar yang baik, suami dapat menunjukkan bahawa mereka mengambil berat tentang kehidupan dan kesejahteraan isteri. Ia juga dapat membantu memupuk rasa hormat, kepercayaan, dan keintiman dalam hubungan perkahwinan, serta menggalakkan komunikasi yang lebih terbuka dan jujur antara pasangan.

            12. Menjaga Kesihatan Diri

             Tanggungjawab suami untuk menjaga kesihatan diri mereka sendiri mungkin sering diabaikan, tetapi ia sebenarnya amat penting demi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

             Suami yang sihat dan cergas dapat menunaikan tanggungjawab mereka terhadap isteri dan anak-anak dengan lebih berkesan, serta menjadi contoh teladan yang baik dalam mengamalkan gaya hidup sihat.

             Antara aspek penjagaan kesihatan yang perlu diberi perhatian oleh suami termasuk:

             Pemakanan seimbang

             Suami perlu memastikan bahawa mereka mengambil makanan yang berkhasiat dan seimbang, dengan mengutamakan buah-buahan, sayur-sayuran, bijirin penuh, dan sumber protein yang sihat. Mereka juga perlu mengelakkan pengambilan makanan yang tinggi lemak tepu, gula, atau garam secara berlebihan.

             Senaman yang konsisten

             Suami perlu berusaha untuk melakukan aktiviti fizikal atau senaman secara konsisten, sekurang-kurangnya 30 minit sehari, lima kali seminggu. Ini boleh melibatkan aktiviti yang mudah seperti berjalan kaki, joging, berenang, atau berbasikal, atau senaman yang lebih terancang seperti pergi ke gim atau mengikuti kelas sukan.

             Pengurusan stress

             Suami perlu belajar untuk menguruskan stress dengan baik, memandangkan tekanan dalam kerjaya dan kehidupan boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan fizikal dan mental. Mereka boleh mengamalkan teknik-teknik seperti meditasi, pernafasan dalam, atau melakukan hobi yang menyeronokkan untuk melegakan stress.

             Pemeriksaan kesihatan berkala

             Suami perlu menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala, terutamanya apabila meningkat usia, untuk mengesan sebarang masalah kesihatan pada peringkat awal. Mereka juga perlu mendapatkan rawatan perubatan yang sesuai jika mengalami sebarang gejala atau masalah kesihatan.

             Gaya hidup sihat

             Suami perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat secara keseluruhan, seperti mendapatkan tidur yang cukup, mengelakkan tabiat yang tidak sihat seperti merokok atau pengambilan alkohol secara berlebihan, serta mengamalkan kebersihan diri yang baik.

             Dengan menjaga kesihatan diri, suami bukan sahaja dapat meningkatkan kualiti hidup mereka sendiri, tetapi juga dapat memastikan bahawa mereka dapat terus memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga dengan lebih berkesan. Ia juga dapat mengurangkan risiko masalah kesihatan yang serius atau kronik, yang boleh memberi kesan buruk kepada kesejahteraan keluarga dari segi emosi dan kewangan.

             13. Bersikap Romantik

              Walaupun bukan suatu kewajipan, sikap romantik dan penuh kasih sayang oleh suami terhadap isteri dapat memainkan peranan penting dalam mengeratkan hubungan perkahwinan dan meningkatkan kepuasan dalam hubungan.

              Ia melibatkan usaha-usaha kecil tetapi bermakna untuk menunjukkan perasaan cinta, penghargaan, dan keprihatinan terhadap isteri.

              Antara cara suami boleh menunjukkan sikap romantik termasuk:

              Memberikan hadiah atau kejutan

              Suami boleh memberikan hadiah kecil atau kejutan istimewa kepada isteri pada keadaan tertentu seperti hari jadi, ulang tahun perkahwinan, atau apabila isteri mencapai sesuatu kejayaan.

              Hadiah ini tidak semestinya mahal atau mewah, tetapi perlu bermakna dan menunjukkan bahawa suami mengambil berat tentang minat dan kehendak isteri.

              Memuji penampilan isteri

              Suami perlu memuji penampilan isteri apabila mereka kelihatan cantik atau menarik, serta menghargai kualiti-kualiti positif yang ada pada mereka seperti kebaikan hati, kesabaran, atau kecerdasan. Pujian yang ikhlas dan spesifik dapat meningkatkan rasa keyakinan dan harga diri isteri.

              Menzahirkan kasih sayang secara fizikal

              Suami boleh menunjukkan kasih sayang terhadap isteri melalui sentuhan fizikal seperti berpegangan tangan, memeluk, atau mencium isteri sebagai tanda kemesraan. Walau bagaimanapun, ini perlu dilakukan dengan penuh hemah dan mengambil kira keselesaan dan batasan isteri.

              Meluangkan masa berkualiti bersama

              Suami perlu berusaha untuk meluangkan masa berkualiti bersama isteri, tanpa gangguan daripada kerja atau teknologi. Mereka boleh merancang tarikh makan malam romantik, pergi bercuti bersama, atau sekadar menghabiskan masa berbual dan melakukan aktiviti yang diminati bersama.

              Menunjukkan sokongan dan penghargaan

              Suami perlu menunjukkan sokongan terhadap minat, matlamat, dan aspirasi isteri, serta menghargai sumbangan dan pengorbanan mereka dalam memastikan kesejahteraan keluarga. Mereka boleh melakukan ini melalui perkataan atau tindakan yang menunjukkan bahawa mereka memahami dan menghargai peranan isteri.

              Dengan menunjukkan sikap romantik dan penuh kasih sayang, suami dapat membantu memupuk perasaan cinta, kepercayaan, dan keintiman dalam hubungan perkahwinan.

              Ia juga dapat menjadikan kehidupan berumahtangga lebih menyeronokkan dan bermakna bagi kedua-dua pihak, serta mengurangkan risiko konflik atau salah faham yang timbul akibat kekurangan perhatian dan penghargaan.

              14. Berlaku Adil dan Saksama (Jika Berpoligami)

              Dalam konteks poligami, suami yang mempunyai lebih daripada seorang isteri perlu berlaku adil dan saksama dalam menunaikan tanggungjawab terhadap setiap daripada mereka. Ini merupakan perintah Allah SWT dalam surah an-Nisa’ ayat 3, “Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja.”

              Keadilan dan kesaksamaan ini merangkumi pelbagai aspek kehidupan berumahtangga, seperti:

              Nafkah dan keperluan material

              Suami perlu memastikan setiap isteri menerima nafkah dan keperluan asas yang mencukupi dan setimpal dengan kemampuan mereka, tanpa mengabaikan atau mengurangkan hak mana-mana pihak.

              Giliran bermalam

              Suami perlu mengatur jadual giliran bermalam yang adil dan saksama bagi setiap isteri, tanpa melebihkan atau mengurangkan hak mana-mana daripada mereka kecuali dengan persetujuan bersama.

              Kasih sayang dan perhatian

              Suami perlu memberikan kasih sayang dan perhatian yang sama rata kepada semua isteri, tanpa pilih kasih atau double standard. Mereka perlu meluangkan masa berkualiti dengan setiap isteri dan memenuhi keperluan emosi mereka dengan sebaik mungkin.

              Penyelesaian konflik

              Sekiranya berlaku perselisihan atau konflik antara isteri-isteri, suami perlu bertindak sebagai penyelesai yang adil dan tidak memihak kepada mana-mana pihak. Mereka perlu mendengar kedua-dua belah pihak dan membuat keputusan yang saksama dan bijaksana demi kebaikan bersama.

              Dalam menunaikan keadilan dan kesaksamaan ini, suami perlu bersifat telus dan jujur dalam berkomunikasi dengan setiap isteri. Mereka perlu menyatakan dengan jelas hak dan tanggungjawab setiap pihak, serta berusaha untuk memenuhinya dengan sebaik mungkin.

              Sekiranya terdapat kekurangan atau kesilapan, suami perlu mengakuinya dengan rendah hati dan berusaha untuk memperbaikinya dengan segera.

              Tanggungjawab suami terhadap isteri merupakan amanah yang besar dan mencabar, tetapi ia juga membawa ganjaran yang besar di dunia dan akhirat. Suami yang menunaikan tanggungjawab mereka dengan baik akan dapat membina rumahtangga yang harmoni dan bahagia, serta menikmati kasih sayang dan keberkatan Allah dalam kehidupan mereka.

              Setiap suami perlu memahami dan menghayati tanggungjawab mereka terhadap isteri, serta berusaha untuk melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Mereka perlu sentiasa beristiqamah dalam menunaikan kewajipan mereka, serta memohon pertolongan dan hidayah Allah dalam mengharungi cabaran kehidupan berumahtangga.

              Dengan itu, mereka akan menjadi suami yang bertanggungjawab dan mithali, serta menjadi role model kepada generasi akan datang dalam membina institusi kekeluargaan yang kukuh dan sejahtera, insya-Allah.

              Leave a Comment